Vad mer en modellör kan göra

Bilmodellering är ett av yrkesområdena en modellör kan söka sig till. Bilmodellörer arbetar i industriplastellina och arbetar i team fram en prototyp av en ny bilmodell.
Geely Automobile visar i denna video hur bilmodellering går till i en intervju med en av deras modellörer:

Formakademins designmodellörer kan välja att göra praktik hos svenska biltillverkare och testa på bilmodellering.

Klicka här för att läsa mer om modellörsutbildningen!