Keramisk form och produktion

Keramisk hantverkstradition från Rörstrand

Den tvååriga utbildningen har sitt ursprung i den keramiska hantverkstradition som växte fram runt Rörstrands Porslinsfabrik och senare Designhuset i regi av Carl-Harry Stålhane och Kent Ericsson. Då, precis som idag, handlar det om att låta tekniskt hantverkskunnande bli ett fundament för nya konstnärliga uttryck och experiment. Detta förhållningssätt gäller oavsett om siktet är inställt på serieproduktion eller unika konstobjekt.

Serieframställning av keramiskt gods

Skolan har som specialitet att ge kunskaper om serieframställning av keramiskt gods genom gjutning och formning i gipsformar. Om du som keramiker skall kunna livnära dig på en egen produktion så är detta en mycket viktig kunskap. Skolan besitter för landet en unik kompetens inom detta område.

Utbildningen har en tydlig inriktning mot produktion av keramiskt gods och tar stor hänsyn till att den övervägande delen av de studerande kommer att bli egenföretagare. Betydande inslag av entreprenörskap/marknad med mera finns i utbildningen.

Förnyelsevilja och egna projekt

Formakademin står för en stark framtidstro och förnyelsevilja vad det gäller de keramiska teknikerna och uttrycken. Vi arbetar hela tiden med idéer för hur vi ska kunna hjälpa dig som studerande att i framtiden, som yrkesverksam keramiker, överleva och hitta din verksamhetsnisch. I årskurs två bygger därför en stor del av utbildningen på individuell handledning inom formgivning och produktionsteknik.

Unika resurser och gedigna kunskaper

Lärare och personal har en gedigen kunskap inom det keramiska området. I verkstäderna erbjuder vi de tekniska resurser som är en förutsättning för att du som studerande ska få kunskap om hur man driver en rationell men småskalig produktion.

I vår ugnspark finns el- och gasugnar vilket innebär att vi bränner i oxiderande och reducerande atmosfär. För dig som är extra intresserad av serieproduktion genom gjutning i gipsformar så erbjuder vi landets bästa utbildningsmöjligheter inom detta område.

Du får lära dig

 • drejning och beskickning
 • svarvning av gipsmodell efter ritning
 • framtagning av gipsformar för gjutning och formning
 • gjutning, enkel och dubbelgjutning
 • formning med handbåge
 • olika byggtekniker
 • glasyr och dekortekniker
 • mönster och dekaler
 • materiallära och bränningstekniker

Du får också formge och producera brukskeramik samt utveckla ditt konstnärliga uttryck i friare tematiska gestaltningsprojekt. Utbildningen växlar fokus i de olika kurserna mellan följande perspektiv;

 • hantverkstekniska
 • konstnärliga
 • marknadsorienterande

Under utbildningen läser du även en kurs tillsammans med de övriga utbildningarnas studerande, där du orienterar dig i entreprenörskap, marknadskommunikation och företagande för kulturarbetare samt enklare verktyg för att sammanställa en meritportfolio och annat presentationsmaterial i tryck och digitalt.

Egna utställningar

Under din utbildningsperiod får du som elev möjlighet att visa upp din keramik i samband med utställningar, projektredovisningar och olika event. Slututställning för årskurs två hålls varje vår.

Våra ämnen

Formgivning

 • färg och formlära
 • bild och gestaltning
 • formgivning
 • schablonorginal och screentryck
 • frihandsteckning

Marknadskommunikation

 • kulturentreprenörskap/företagande
 • grafisk form och layout
 • marknadsorientering
 • designmetodik
 • presentationsteknik
 • projektplanering

Produktionsteknik

 • gipsteknik
 • gjutning/formning
 • frihandsdrejning/byggtekniker
 • dekorteknik och glasering
 • processanpassning

Verkstadsteknik

 • keramiska bränningstekniker
 • framställning av keramiska massor och glasyrer
 • arbetsmiljö- yrkeshygieniska frågor för keramiker

Slutarbete

 • formgivning
 • produktion och ekonomi
 • dokumentation
 • materialkunskap
 • utställningsteknik

Vem kommer in?

Utbildningen har inga särskilda krav på förkunskaper, men många som går utbildningen har först gått estetiskt program på gymnasiet, studerat vid en folkhögskola eller praktiserat hos en keramiker. Om du har större dokumenterad erfarenhet kan du genom validering söka direkt till årskurs två. Du behöver godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg med mera ska ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av den specialuppgift som presenteras på länken ”Ansökan”.

Klicka här för att komma till ansökan.

Studiestöd och kostnader?

Utbildningen är berättigad till statligt studiestöd som konst- och kulturutbildning på eftergymnasial nivå (B1). En elevavgift på 11 500 kr/termin tas ut. Du kan söka extra studielån för denna kostnad.
Se information på CSN.
Utbildningens mål

konstkultur

Utbildningen är en konst- och kulturutbildning med inriktning mot kvalificerade yrkeskunskaper med stöd och godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan.