Mönsterdesign

Mönsterdesign och grafiska tekniker, 1 år

konstkultur

En fördjupning inom dekor och mönsterdesign

Utbildningen är en konst- och kulturutbildning med inriktning mot kvalificerat yrkeskunnande med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Denna utbildning är till för dig som har intresse för mönsterdesign, dekor och trycktekniker, framförallt plantryck och vill fördjupa dig inom dessa områden. Genom att erövra de tekniska färdigheterna inspirerar utbildningen konsthantverkare och formgivare till ett mer utmanande dekorativt tänkande.
Du får problematisera förutsättningarna för mönsterdesign i två- och tredimensionella objekt, utveckla kollektioner och koncept samt arbeta med dekor i rumslighet. Du får även kurser i färglära och teckning, både med penna på papper och med digitala verktyg. Vi arbetar med Adobe Creative Suite – framförallt Photoshop och InDesign samt en del i Illustrator. För att få ut så mycket som möjligt av kurserna är det bra om du orienterat dig i Photoshop. Vi rekommenderar moderskeppet.se vilket ger dig en grundkurs i Photoshop från Pixondu från Jönköping.
Utöver de hantverksmässiga verkstadsteknikerna hålls en kurs i digitala utskriftstekniker, s k ”Print on demand”, vilket innebär en till ändamålet behovsanpassad produktion i både uttryck, storlek och antal. Tekniken lämpar sig mycket väl till att t ex producera en provkollektion eller mönsterbok. I branschen finns ett stort utbud av spännande material att laborera med.
Under utbildningen läser du en kurs där du orienterar dig i entreprenörskap och företagande samt i enklare verktyg för att sammanställa en digital meritportfolio och annat presentationsmaterial. Under året gör vi även en del studieresor.

Projektarbete

En stor del av vårterminen arbetar du i ett eget projekt med individuell handledning av någon eller några av våra lärare. I slutet på vårterminen presenteras arbetet i en publik utställning.

Du läser

Formgivning

 • Färg och form
 • Bildkunskap/gestaltning
 • Frihandsteckning
 • Mönsterformgivning

Produktionsteknik

 • Färgkunskap/färgkemi
 • Fototeknik
 • Materialkunskap/research
 • Datoranvändning

Verkstadsteknikteknik

 • Utrustning/verktyg
 • Tryckteknik
 • Produktion
 • Yrkeshygien

Marknadskommunikation och företagande

 • Grafisk form och layout
 • Presentationsteknik
 • Kulturentreprenörskap/företagande

Projektarbete

 • Projektbeskrivning/planering
 • Produktion/verkstadsarbete
 • Exponering/utställning
 • Dokumentation/referensmaterial

Vem kommer in?

Utbildningen vänder sig till dig som har en estetisk grundutbildning och vill fördjupa dig i dekor och mönsterformgivning i vid bemärkelse. Du behöver godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg mm skall ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av den specialuppgift som presenteras på länken ”Ansökan”. Du bör kunna röra obehindrat i en grundläggande digital miljö och det är en fördel om du även på förhand orienterat dig i Adobes bildbehandlingsprogram Du behöver godkänd gymnasieutbildning eller möjlighet till validering av tidigare erfarenhet, arbete/studier. Utöver betyg mm skall ansökan innehålla varierade arbetsprover och din tolkning av den specialuppgift som presenteras på länken ”Ansökan”. Du bör kunna röra dig obehindrat i en grundläggande digital miljö och det är en fördel om du även på förhand orienterat dig i Adobes bildbehandlingsprogram.
Se sidan om hur du ansöker

Studiestöd och kostnader

Utbildningen är berättigad till statligt studiestöd som konst- och kulturutbildning på eftergymnasial nivå (B1). En elevavgift på 11 500 kr/termin tas ut. Du kan söka extra studielån för denna kostnad.
Se information på CSN…
Utbildningens mål

Kontakt och ansökan

Telefon: 0510 - 248 00
E-post: info@formakademin.se

Formakademin i Lidköping AB
Fabriksgatan 4, 53130 Lidköping

Personal

Anna Bolander, VD & rektor
e-post

Övrig personal