Skulptering, formtagning och ytbehandling hos modellörerna

Under en treveckorsperiod har modellörsettorna haft en kurs i skulpterande, formtagning och ytbehandling.

Originalskulpturerna har gjorts i chavantlera, och som sedan gjutits av med en silikonform som täckts av en stabiliserande kappa av jesmonite (en akrylbaserad syntetisk gips). I denna form har man sedan gjutit ut kopior av skultpuren i gips eller jesmonite, som sedan ytbehandlats med flockning, airbrush och målning.

image3
Surikat. I bakgrunden ses formen med sin kappa i jesmonite.
image4
Sengångare. Till höger ses en obehandlad avgjutning, till vänster det färdigytbehandlade slutresultatet.
image2
Sköldpaddskoloni.

 

image1
Sköldpadds-originalskulpturen i chavantlera framför silikonformen med tillhörande jesmonitekappa.