Keramisk form och produktion 2 år

Formakademin står för en stark framtidstro och förnyelsevilja vad det gäller de keramiska teknikerna och uttrycken. Utbildning har sitt ursprung i den keramiska hantverkstradition som växte fram runt Rörstrand Porslinsfabrik och senare Designhuset i regi av Carl Harry Stålhane och Kent Ericsson. Då, precis som på skolan idag handlar det om att låta tekniskt hantverkskunnande bli ett fundament för nya konstnärliga uttryck och experiment. Detta förhållningssätt gäller oavsett om siktet är inställt på serieproduktion eller unika konstobjekt. Från och med 2017 finns möjligheten att avlägga ett gesällprov. Ett godkänt prov leder till Gesällbrev i Krukmakaryrket
”Man får lov till att utvecklas på en personlig nivå och genom skolans guidning även rent allmänt”.

jesper — Jesper Björkenrud