Designmodellör

Hantverk med många valmöjligheter

Modellör är ett modernt och brett hantverksyrke under ständig utveckling. Första året provar du som studerande på att arbeta inom alla områden som utbildningen omfattar, det vill säga lermodellering för bilindustrin, arkitekturmodellering, gipsmodellering för porslinsindustrin samt attribut för museer och teater. I årskurs två väljer du inriktning efter intresse.

Som studerande får du god orientering i tredimensionell gestaltning, bransch och yrkesorientering samt grunderna i 3D-modellering (CAD). Då får du kännedom om många olika material och hantverkstekniker med möjlighet till fördjupning i det ämne som intresserar mest.

I utbildningen ingår en kurs i entreprenörskap, marknadskommunikation och företagande för kulturarbetare och där får du kunskaper i att sammanställa en arbetsportfolio och annat presentationsmaterial. Det händer också att skolan får in beställningsjobb från företag eller institutioner där du lär dig att planera och genomföra ett arbete inom givna tidsramar och med en given budget. På skolan och ute på yrkespraktiken jobbar du ofta i grupp där det är en styrka att kunna kommunicera och samarbeta.

Yrkespraktik

En tredjedel av utbildningen är förlagd till arbetsplatser i form av yrkespraktik. Observera att detta innebär att du kan behöva ha boende på annan plats under praktikperioderna då de flesta företag vi samarbetar med inte ligger i Lidköping. Det ligger också ett stort ansvar på dig som studerande att själv söka praktikplats.

Vilka egenskaper är viktiga för att klara modellörsutbildningen?

Du måste vara intresserad av form och hantverk. Du bör vara lyhörd, uppfinningsrik och självgående och det är absolut nödvändigt att kunna samarbeta med andra. Yrkeserfarenhet inom form och hantverk är en fördel. För att bli en riktigt duktig modellör krävs tålamod och träning både i och utanför skolan.

Får jag jobb efter avslutad utbildning?

Modellören är en ganska okänd yrkeskår och det beror delvis på att arbetet är ett led i produktframtagningen utan signatur på resultatet. Inte alla men många modellörer jobbar som egna företagare och/eller konsulter.

Du kan till exempel arbeta som:

  • prototyp- och designmodellör åt industridesigners, bland annat inom bilindustrin
  • modellbyggare åt arkitekter
  • attributmakare på museum eller teater
  • formtagare i samarbete med konstnärer
  • gipsmodellör för keramisk produktion

Klicka här för att komma till ansökan.

Studiestöd och kostnader?

Designmodellörsutbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiestöd via Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiestödet är för eftergymnasial nivå, B1. Observera att du kan få extra omkostnader i samband med praktikperioderna i form av dubbelt boende.

Se information på CSN.
Utbildningens mål

yh